аЯрЁБс>ўџ :<ўџџџ9џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅС` №ПŽbjbjъъ 8*э€э€ŽџџџџџџЄцццццццњТТТТ$ц$њЛp:<<<<<<$+h“ˆ`ц`ццuЊЊЊ:цц:Њ:ЊЊццЊ €KJ2œ…ЦТP Њ:‹0ЛЊZFЊЊцО|Њ``  Лњњњd^ dњњњ^ њњњццццццџџџџ IN RECOGNITION OF DR. TURNER M. SPENCER WHEREAS, Turner M. Spencer was born and educated in Emporia, Virginia, where he lived until he went to Virginia State University in 1953, to pursue higher education, earning B. S. and M.S. degrees in Biology and General Science; and WHEREAS, Turner M. Spencer was awarded a Masters of Arts Degree in Education from Hampton University, with Advanced Studies in Marine Biology and Oceanography from the University of Virginia (VIMS), and he received his Ed. D. in Higher Educational Administration from the College of William and Mary; and WHEREAS, after leaving Virginia State in 1958, Turner M. Spencer served on active duty with the military, entering as a 2nd Lieutenant and leaving as a Captain in 1960, and continuing to serve in the United States Army Reserves, until he retired with the rank of Major; and WHEREAS, he taught at Norfolk Junior High School after leaving the service, and then moved to Newport News to teach at Huntington High School; and WHEREAS, Dr. Spencer began at Thomas Nelson Community College in 1968 and retired in 1998, but continued teaching until 2000, serving as Chairman of the Biology Department, prior to his retirement; and WHEREAS, Dr. Spencer worked in real estate from 1980 until 1985; and WHEREAS, Dr. Spencer began his public service on November 18, 1986, when he was appointed to a two-year term on the Hampton City Council, and he has served continuously from 1986 until his retirement from office on June 30, 2006; and WHEREAS, from 1994 to 1996, Dr. Turner M. Spencer served as Vice Mayor; and WHEREAS, Dr. Turner M. Spencer has served as Chairman of the Hampton Roads Transportation District Commission (HRT), Past President of the Virginia Transit Association, Chairman of the Hampton Redevelopment and Housing Authority, Past President of the Virginia Municipal League, Vice President for Human Resources, American Public Transit Association, Member of the Peninsula Aids Foundation’s Advisory Board, Member of the Board of Trustees for the Virginia Living Museum, Member of the Executive Committee for the Virginia Peninsula Economic Development Council, Member of the Purchasing and Procurement Oversight Committee, Vice-Chair of the Peninsula Workforce Development Consortium, Member of the Virginia Board for People with Disabilities, Member of the Board of Directors of the Boys & Girls Clubs of Greater Hampton Roads, Past President of the Board of Trustees for Messiah Baptist Church in Newport News and Past Chairman of the Board of Trustees for First Baptist Church in Hampton; and WHEREAS, Dr. Turner M. Spencer and his wife of forty-eight years, Lottie, have two children, Turner Leroy and Trina Lorraine, and one grandchild, Raymond; and WHEREAS, Dr. Spencer has received numerous honors and awards, including the Humanitarian Award from the Virginia Chapter of 100 Black Men of America, Inc. in 1999 and Man of the Year, Omega Psi Phi Fraternity, Alpha Alpha Chapter in 1968 and 1976 and a Five Year Service Award from Abbitt Realty Co., Inc.; NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED by the City Council of the City of Hampton, Virginia, that Dr. Turner M. Spencer, be, and hereby is, recognized and commended for his commitment in all his services to the citizens, Council, and City of Hampton and Commonwealth of Virginia; and BE IT FURTHER RESOLVED that a copy of this Resolution be spread upon the minutes of the June 14, 2006 minutes of the City Council of the City of Hampton, Virginia, and that an appropriate copy be signed by the Mayor and attested by the Clerk, and presented to Dr. Turner M. Spencer. ____________________________________ Ross A. Kearney, II Mayor Attested by: ____________________________________ Katherine K. Glass Clerk of Council 9KLwŽ—БПгдео  " r y ‚ > Њ Ћ Д С Т ьиЧьиЧьиьЖЅЖЅ”Ѕ”Ѕ”Ѕ”ЖьЖƒЖo]I&h|;ŒhЄ$ю5CJOJQJ\^JaJ#h|;ŒhЄ$юCJOJQJ\^JaJ&h|;ŒhћW5CJOJQJ\^JaJ h|;Œh)<рCJOJQJ^JaJ h|;Œh?;CJOJQJ^JaJ h|;Œh|;ŒCJOJQJ^JaJ h|;Œhђe@CJOJQJ^JaJ hˆLј5CJOJQJ\^JaJ&h|;Œh)<р5CJOJQJ\^JaJ&h|;Œhђe@5CJOJQJ\^JaJ KLŽx y ццццЭЭЭЭЭЭЗЭЗЭžž$„&„СdLџ1$7$8$H$^„&`„Сa$gd)<р„&„Сdџ1$7$8$H$^„&`„СgdˆLј$„&„Сdџ1$7$8$H$^„&`„Сa$gdђe@$„&„Сdџ1$7$8$H$^„&`„Сa$gdђe@Ž§y Њ Ћ Н О Q R  b c NO›œ„…$%XъеъъъъъъъъъъъъРРЋЋЋ$„ЫdLџ1$7$8$H$`„Ыa$gd)<р$„дdLџ1$7$8$H$`„дa$gd)<р$„уdLџ1$7$8$H$`„уa$gd)<р$„оdLџ1$7$8$H$`„оa$gd)<рТ к  $ & T X s Ž  Ё Б З Н О Ч Щ Ъ P Q R [ g l  Я § ў эмЫмЙмЫмЈЫмЫмЈЫ”‚n‚ZЫZIЫIЫIЈ h|;ŒhїNCJOJQJ^JaJ&h|;ŒhїN5CJOJQJ\^JaJ&h|;Œh?;5CJOJQJ\^JaJ#h|;Œh?;CJOJQJ\^JaJ&h|;ŒhЄ$ю5CJOJQJ\^JaJ h|;ŒhћWCJOJQJ^JaJ#h|;ŒhЄ$юCJH*OJQJ^JaJ h|;Œh?;CJOJQJ^JaJ h|;ŒhЄ$юCJOJQJ^JaJ#h|;ŒhЄ$юCJOJQJ\^JaJў  & b c l ‘   Ѕ Ї ь HOXk€•œЅv…ŽАЧЭЮ%.VYxГШ?яоЪоЙЅя”я”я”ЙЅя”яЙЅƒrЙЅr”r”rЙЅaЙЅЙaЙ h|;Œhу8€CJOJQJ^JaJ h|;ŒhСG7CJOJQJ^JaJ h|;ŒhћWCJOJQJ^JaJ h|;Œh|;ŒCJOJQJ^JaJ&h|;Œhђe@5CJOJQJ\^JaJ h|;Œhђe@CJOJQJ^JaJ&h|;Œh?;5CJOJQJ\^JaJ h|;Œh?;CJOJQJ^JaJ h|;ŒhїNCJOJQJ^JaJ$XYmn‰•фх)6CDi|ъееРЋЋЋ™„„„„„„„$„;dџ1$7$8$H$`„;a$gdђe@„рdџ1$7$8$H$^„рgd)<р$„№dџ1$7$8$H$^„№a$gd)<р$„;dLџ1$7$8$H$`„;a$gd)<р$„pdLџ1$7$8$H$`„pa$gd)<р$„ЫdLџ1$7$8$H$`„Ыa$gd)<р?gn…ЦЪвгr‡”•уц )06DZ`afŒŽяоЪоЙоЙоЙояояЇ•Ї•Ї•Ї•ЇЇ•Ї•Їqfh|;ŒhƒxCJaJh|;Œhђe@5CJOJQJaJ&h|;Œhђe@56CJOJQJ^JaJ#h|;Œh)<р5CJOJQJ^JaJ#h|;Œhђe@5CJOJQJ^JaJ h|;Œhу8€CJOJQJ^JaJ&h|;Œhђe@5CJOJQJ\^JaJ h|;Œhђe@CJOJQJ^JaJ h|;Œh)<рCJOJQJ^JaJŽ§6&P1:p|;ŒАа/ АРN!А "А # $ %АА А  а†œ8@ёџ8 ђe@Normal_HmH sH tH DAђџЁD Default Paragraph FontRiѓџГR Table Normalі4ж l4жaі (kєџС(No ListH™ђH |;Œ Balloon TextCJOJQJ^JaJŽ*џџџџ KLŽxyЊЋНОQRbcNO›œ„ … $ % X Y m n ‰•фх)6CDi|˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€˜0€€LxyЊЋОRbcNO›œ„ … $ % X Y m n ‰)6CDi|лЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0€лЪ0€лЪ0лЪ0€лŠ0лŠ0лЪ0€лЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0€йЪ0€лЪ0€йЪ0€лЪ0€лЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ00ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0ІлЪ0€йЪ0€йЪ0€ 0ђТ ў ?Ž y XŽ ŽЧ Э у ц § ? E ‰”•фх-/6Di xвхBeJƒxїN№7"СG7ђe@ЁOћW W{hZSd?;у8€|;Œi2ЏgDАёuЛЊjН)<рїkсiшЋGьЄ$юˆLјџ@€ш+O>ŽP@џџUnknownџџџџџџџџџџџџG‡z €џTimes New Roman5€Symbol3& ‡z €џArialK,‡ŸBookman Old Style7‡ŸGeorgia5& ‡za€џTahoma"qˆ№аh7 І†7 І†1 І†R< R< щ№  dˆ‚‚r4‡‡ 2ƒ№KX)№џ?фџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџђe@2џџIN RECOGNITION OFAuthorized UserAuthorized Userўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0 ˜ МШрьј $0 P \ h t€ˆ˜фIN RECOGNITION OFAuthorized User Normal.dotAuthorized User2Microsoft Office Word@@f№G›…Ц@ „œ…Ц@ „œ…ЦR< ўџеЭеœ.“—+,љЎ0 hpˆ˜  ЈАИР Ш цфCity of Hampton‡ IN RECOGNITION OF Title ўџџџўџџџ !"#$%&'(ўџџџ*+,-./0ўџџџ2345678ўџџџ§џџџ;ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF€МL2œ…Ц=€Data џџџџџџџџџџџџ1TableџџџџWordDocumentџџџџ8*SummaryInformation(џџџџџџџџџџџџ)DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџ1CompObjџџџџџџџџџџџџqџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFMicrosoft Office Word Document MSWordDocWord.Document.8є9Вq